Jihomoravský svaz házené

22.3.2012 otevřeno: 1191 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.3 ze dne 19.3.2012

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, RNDr. Jiří Konicar, ZdeněkTeller, Ing. Milan Letev
 
Omluveni : Bc. Jiří Obršlík, Lenka Kristová, Ladislav Dvořák
 
Hosté : Ladislav Kocáb

 

 a/ Problematika Exekutivy :

- Konference Jihomoravského svazu házené, obě konference proběhly dne 3.3.2012, oproti předchozím rokům byla nižší účast

   Účast na oblastní konferenci: 56,3 %
   Účast na krajské konferenci : 59,0 %
  
- materiály z obou konferencí zpracoval p.Levíček a předal na ČSH vč.výsledků voleb, které potvrdily stávající obsazení funkcí
 
- vybavení kanceláře elektronikou/počítač,tiskárna/ je zastaralé a částečně nefunkční, proto bylo rozhodnuto zakoupit nové
  vybavení/tiskárna + skener Epson za 4008 Kč a počítač za 10200 Kč/
 
- o umístění kanceláře Jm SH bude rozhodnuto na příští schůzi Exekutivy JmSH

 

b/ Problematika soutěžní komise :

- soutěže jsou připraveny, zahájení jarní části bude ve dnech 24.-25.3.2012

 

c/ Problematika finanční komise :

 - účetnictví, které dosud pro náš svaz provádí Krajské sdružení ČSTV v Brně, bude ukončeno ke dni 31.3.2012, k tomuto termínu 

    bude provedena uzávěrka a zbývající finanční prostředky převedeny na ČSH do Prahy, proto se vyzývají všichni členové

    Exekutivy, aby do tohoto termínu vyřešili všechny své finanční požadavky