Jihomoravský svaz házené

3.2.2012 otevřeno: 1364 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.1 ze dne 23.1.2012

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, , RNDr. Jiří Konicar, Lenka Kristová,
              
                 ZdeněkTeller, Bc. Jiří Obršlík
 
Omluveni : Ladislav Dvořák
 
Hosté : Ladislav Kocáb
 
 
a/ Problematiky Exekutivy :
 
- ČSH vydal pokyn, aby všechny oblastní svazy převedly finanční prostředky po uzávěrce roku 2011 na jeho účet,
 
  nebyl však vydán žádnýprováděcí pokyn, jak budou účetní transakce v krajských svazech prováděny,

  není stanoveno jaký účet má být pro krajské svazy založen a podle jakých zásad má být prováděno

  jejich čerpání, do vyjasnění postupu pro provádění plateb bude využívána stávající praxe, je třeba,

  aby vydaná směrnice byla odsouhlasena valnou hromadou ČSH v březnu  

 

- kancelář JmSH na Zámečnické ulici bude využívána dle smlouvy uzavřené mezi Jihomomoravským

  KS ČSTV a ČSH do 30.6.2012 za podmínek stanovených touto smlouvou

   
Po tomto termínu jsou možné následující alternativy:
   
    1/bude možné pokračovat ve využívání stávající kanceláře za podmínek, které budou pro JmSH přijatelné
   
    2/všechny sportovní svazy se přesunou do objektu Středního odborného učiliště na ulici Střední /za Lužánkami/,
   
      i tato alternativa bude platit, pokud bude pro JmSH výhodná
  
    3/Kancelář JmSH se přestěhuje samostatně do prostor, které jsou již dnes předjednány,
   
       jedná se však vesměs o lokality v okraji centra 
 
 
- Konference Jihomoravského svazu házené
   
  ČSH zaslal podkladové materiály ke konferencím regionálních svazů, dne 3.3.2012 se uskuteční
 
  závěrečná konference oblastního JmSH a návazně ve stejném termínu proběhne i ustavující
 
  krajská konference JmSH, obě konference se uskuteční v Brně na Zámečnické č.2.Všem
 
  oddílům rozešle pozvánky, podkladové materiály a delegační lístky
    
 
b/ Problematika komise mládeže :
 
- ve dnech 27.-29.1.2012 proběhne v Nymburku celostátní sraz krajských výběrů “házenkářských nadějí“
 
  v kategorii dívek, z naší oblasti se zúčastní celkem l0 dívek
 
   
c/ Problematika soutěžní komise :
 
- zimní pohár mužů - z přihlášených 6 družstev dosud neuhradily soutěžní poplatek oddíly Sokola Juliánov
 
  a Sokola Vel.Meziříčí, pokud některý z nich nezaplatí vklad včas bude nahrazen družstvem SHC Maloměřice
 
  
d/ Problematika komise rozhodčích :
 
- v prosinci 2011 proběhlo v Olomouci školení rozhodčích licence “C“ za účasti 6 rozhodčích
 
  z naší oblasti, všichni absolvovali teoretické zkoušky úspěšně, praktické zkoušky budou dělat v únoru t.r
 
 
e/ Problematika  komise rozvoje :
 
- Bc. Jiří Obršlík předložil k posouzení návrh na projekt “Centrum talentované mládeže jižní Moravy“,
 
  všichni členové Exekutivy dostali osnovy k posouzení a k ebeny.připomínkám, které předloží na příští schůzi E JmSH