Jihomoravský svaz házené

4.5.2010 otevřeno: 1472 x

Komise rozhodčích informuje oddíly

KR JmSH vás již v jarním rozpise informovala o situaci s rozhodčími pro řízení utkání JmSH, s tím je spojeno nasledující:

Vzhledem k nedostatku rozhodčích pro řízení soutěží JmSH je komise rozhodčích nucena vyškolit nové rozhodčí licence "C" a to co nejdříve, tedy do začátku nového soutěžního ročníku 2010/2011. Vzhledem s časové náročnosti školení rozhodčích licence "C", musí první (teoretická) část školení proběhnout ještě do konce měsíce června 2010.

Touto cestou žádáme všechny organizační pracovníky oddílů, aby informaci předali mezi všechny členy svých oddílů (trenéři, hráči, bývalí hráči .). Počítáme jak s mladými rozhodčími (dorostenecké kategorie), tak i s rozhodčími z řad dospělých!

Jde nám o to vyškolit co možná nejvíce nových rozhodčích, aby bylo možné plnohodnotně obsadit soutěže JmSH se současně probíhajícími soutěžemi ČSH.

Pokud by přesto nebyl dostatek rozhodčích pro řízení soutěží, budou při nasazování rozhodčích upřednostněny ty oddíly, které budou mít aktivní rozhodčí v soutěžích JmSH nebo ČSH.

V krajním případě tedy může nastat situace, že na některá utkání bude delegován pouze jeden rozhodčí, případně však také žádný, a utkání budou muset řídit laičtí rozhodčí z řad zúčastněných oddílů, což může v některých případech přirozeně vést k problémům.

Těmto situacím bychom se rádi vyhnuli, jednou z možností je právě vyškolení nových rozhodčích na připravovaném školení.

Prosím každého zástupce oddílu, aby zpět (na emailovou adresu hanysm@volny.cz) poslal kontaktní údaje na případné uchazeče (jméno+příjmení, telefon, email), nebo se mohou uchazeči hlásit sami přímo na uvedený email.

Odpovězte, prosím, i v případě, že žádné potenciální uchazeče v oddíle nenajdete.

Termín, do kterého očekávám reakce je 23. 5. 2010.

Děkuji, za váš čas a věřím, že společně pomůžeme předejít případným problémům při nasazování rozhodčích.

Michal Hanák

Člen KR JmSH

Telefon: 604931599