Jihomoravský svaz házené

29.3.2010 otevřeno: 1419 x

Jednání Exekutivy JmSH

Zápis z jednání Exekutivy JmSH č.1 ze dne 22.3.2010

 

Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ladislav Dvořák, RNDr. Jiří Konicar, Lenka Kristová, Ing. Milan Letev, Bc. Jiří Obršlík,
                Zdeněk Teller
Hosté     : Ladislav Kocáb
 
 
Projednávaná problematika:
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 a/Problematika KM
 
-          jedním ze základních úkolů této komise bude rozšíření soutěží a to zejména v kategorii dívek
-          komise mládeže připraví návrh na uspořádání megaturnaje dívek/4+1/
 
 b/Problematika TMK
 
 -        nejbližší akce TMK je doškolovací seminář trenérů, předběžný termín konání je 19.6.2010, účastí na tomto semináři 
          bude obnovena trenérská licence
 
c/Problematika STK
 
-          Ing. Milan Letev převzetím funkce předsedy STK současně převezme funkci klubového referenta pro oblast JM
-          Ing. Milan Letev připraví rámcový návrh struktury soutěží pro příští soutěžní ročník, důraz by měl být kladen na nižší
           ekonomickou náročnost
-          na funkci disciplinární subkomise byl doporučen p.Jiří Musil z HCV Maloměřice
       
 
  d/Problematika KR:
 
-          Zdeněk Teller oznámil, že počet rozhodčích je nedostačující, přitom za současného počtu37 rozhodčích je 1/3 starších
           50 let
-          informoval o výsledcích schůze KR ČSH za účasti oblastních předsedů KR 5.3.t.r. v Praze
 
    e/Problematika KR:
 
-          Jiří Obršlík z titulu funkce předsedy této komise se bude starat o webové stánky oblastního svazu
-          Jiří Obršlík přednesl svůj plán na obsah činnosti této komise s důrazem na rozvoj házené v oblasti, připravuje návrh
            na zřízení sportovního centra mládeže na jižní Moravě, hodlá zapojit všechny kluby, které se zde věnují výchově mládeže
 
   f/Problematika FK :
 
-          RNDr. Jiří Konicar oznámil, že bude třeba změnit podpisový vzor funkcionářů svazu, bylo rozhodnuto, že bude změněn
           podpisový vzor u předsedy, tj.místo p.Říčky bude mít podpisové právo Ing. Antonín Levíček o zbývající dva budou beze
           změny