Jihomoravský svaz házené

24.2.2010 otevřeno: 942 x

NOVÝ PROJEKT pro dívky!

Český svaz házené v září roku 2009 zahájil nový projekt pro dívky ročníku 1997, 1998, 1999, 2000, který se dá vystihnout několika charakteristikami: - Ukaž, co umíš! - Přijď si ověřit své házenkářské dovednosti… - Splň si svůj dovednostní stupeň (DS) - Můžeš být jednou z hráček, která získá právo nosit potítko ČSH za splnění DS. - Jen ty nejšikovnější získají kolekci všech 8 potítek, které budou barvou odpovídat příslušnému DS. Navíc si v dopoledních hodinách můžeš zatrénovat se špičkovými hráčkami a reprezentantkami České republiky v házené.

První projekt se jmenuje: OTEVŘENÁ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA (OTJ)
Otevřená - znamená pro všechny, kteří se přihlásí
Tréninková - trénink je základem úspěchu
Jednotka - budeš trénovat s hráčkami reprezentace a pod vedením reprezentačních a ligových trenérů
 
Zaměření tréninkové jednotky:
1. Míčová technika
2. Uvolnění hráčky s míčem i bez míče
3. Střelba
4. Obecné fyzické předpoklady (práce nohou, obratnost, základy síly, …)
 
Navíc je připraven i doprovodný program ve formě besedy s reprezentačními hráčkami, video ukázky z utkání a další.
 
 
Druhý projekt se jmenuje: SPLŇ SI SVŮJ DOVEDNOSTNÍ STUPEŇ
 
Co je podmínkou pro splnění dovednostního stupně? Pokud se Ti podaří předvést správným způsobem všechny dovednosti uvedené na videu - dovednostní stupeň 1,2..., obdržíš na konci potítko příslušné barvy, které budeš oprávněna nosit při trénincích i utkáních v házené. Není to těžké, přijď to vyzkoušet!
 
 
Bližší informace:
 
OTEŘENÁ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA a možnost splnění DOVEDNOSTNÍHO STUPNĚ I. a II. (bílá barva a žlutá barva) pro hráčky ročníku 1997, 1998, 1999, 2000
 
Datum
27.02.2010
Olomouc
 
24.04.2010
Praha
 
08.05.2010
Zlín
Místa konání:
Praha, sp.hala DHC Slavia Praha, Vladivostocká ulice 1460
Olomouc, sportovní hala DHK Zora Olomouc, U stadionu 6
Zlín, sportovní hala HC Zlín, U stadionu 4286
Čas:
09.30 – 10.00 hod.
prezence účastníků
10.15 – 12.30 hod.
otevřená tréninková jednotka
12.30 – 13.00 hod.
přestávka
13.00 – 14.30 hod.
doprovodný program
14.30 – 17.00 hod.
dovedn. stupeň I. a II.
17.00
ukončení, předání účastnických listů všem, kteří přijedou,  předání potítek bílé barvy těm hráčkám, které dovednosti splní
Účastníci:
hráčky ročníku narození 1997, 1998, 1999, 2000
Počet účastníků:
na jeden termín maximálně 60 hráček z celé ČR
Účastnický poplatek          
100,-Kč (bude uhrazen při účasti v místě konání)
 
Každý účastník obdrží na místě:
- účastnický list
- v případě splnění dovednostního stupně potítko na zápěstí odpovídající barvě I. stupně (bílá), II. stupně (žlutá)
 
Co vzít s sebou?
- sálová obuv (boty do haly)
- míč
- sportovní oblečení do haly
- pitný režim (láhev s pitím)
- svačina, občerstvení       
                               
Způsob přihlášení:
Zájemci pošlou písemnou přihlášku na adresu mladez@chf.cz s uvedením těchto údajů:
- PŘÍJMENÍ a JMÉNO
- datum narození
- hraji házenou v klubu ANO – NE (pokud ano – název klubu)
- kontaktní e-mail
- přihlašuji se k účasti do města: Olomouc (27.02.2010) - Praha (24.04.2010) - Zlín (08.05.2010)  
      - zúčastním se otevřené tréninkové jednotky       ANO – NE
      - zúčastním se plnění dovednostního stupně I.      ANO – NE
      - zúčastním se plnění dovednostního stupně II.     ANO - NE
 
    Při jedné akci můžeš získat pouze jeden dovednostní stupeň!!!!
 
Uzavření přihlášek
- pro účast v Olomouci je termín přihlášení nejpozději do 20.02.2010
- pro účast v Praze je termín přihlášení nejpozději do 14.04.2010
- pro účast ve Zlíně je termín přihlášení nejpozději do 01.05.2010
 
Důležité Informace
- pouze prvních 60 hráček, které se nejdříve přihlásí, se mohou zúčastnit akce
- po splnění dovednostního stupně I. (barva bílá) budeš moci v dalších městech splnit DS II. (žlutá barva) a získat potítko na zápěstí žluté barvy
- čím tmavší barvu potítka získáš, tím bude poznat, že jsi šikovnější házenkářka
- kdo první získá černou barvu?
- které družstvo bude mít nejvíce černých potítek?